Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Župčany

Podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 odst.1 zákona NHR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase

PoložkaCena
Vyhlásenie v rozhlase počas pracovnej doby2€ / 1 hlásenie
Vyhlásenie mimo pracovnej doby a cez víkend100 % príplatok

Prenájom nehnuteľných vecí

Prenájom verejného priestranstva

PoložkaCena
V centre obce3,50€

Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom

PoložkaCena
Diskotéky, zábavy80€/akcia
Plesy100€/akcia
Svadby – svadobná hostina 24 hodín120€/akcia
Svadby – len za účelom uvítania hostí35€/akcia
Rodinné oslavy50€/akcia
Smútočná hostina35€/akcia
Reklamná akcia do 5 hod.10.- €/hodina
Nad 5 hod. za každú ďalšiu hod.2€

Prenájom domu smútku

PoložkaCena
S chladiacim boxom do 3 dní20€
Bez chladiaceho boxu (len na obrad)10€

Prenájom hrobového miesta pre občanov s trvalým pobytom v našej obci

PoložkaCena
Jedno hrob13,30 €/10 rokov
Dvoj hrob26,60 €/10 rokov
Pre občanov s trvalým pobytom mimo našej obce  je sadzba poplatku dvojnásobná.

Prenájom hnuteľných vecí

PoložkaCena
Malotraktor – za účelom prevozu5€/hodina
Prevoz môže vykonať len náš pracovník určený starostom.

Kopírovacie služby

PoložkaCena
Jednostranne formát A40,10€/strana
Jednostranne formát A30,20€/strana

Administratívne poplatky

PoložkaCena
Potvrdenia rôzneho druhu2€
Potvrdenie účasti na pohrebebez poplatku