História obce

História obce siaha už pred 11. storočie, prvá písomná zmienka je z roku 1248 v latinskej listine.

Župčany už existovali pred 11. storočím, patria k najstarším slovansko-slovenským dedinám, viedla cez ne krajinská cesta od hradu Šariš k obci Svinia smerom na Spiš. Písomná zmienka o tejto ceste je až z roku 1262. V 13. storočí boli Župčany majetkovou súčasťou panstva hradu Šariš a vo vlastníctve uhorských kráľov až do 14. storočia. V 15. a 16. storočí boli ich zemepánmi Šošovci zo Solivaru.

Po roku 1427 nastalo obdobie úpadku ktoré sa nevyhlo ani našej obci. Sťahovanie ľudí za prácou znížilo osídlenosť o skoro 50% obyvateľov. Na prelome 16. a 17. storočiaboli Župčany opäť stredne veľkou dedinou s kostolom, farou a školou. V 13. až 16. storočí bol zaužívaný názov obce Sebefolva.
Na čele obce bol richtár ktorého do funkcie menovali zemepáni. Jeho povinnosťou bolo aby poddaní odovzdávali zemepánom, kráľom a cirkvi dávky naturálií, platili dane a odrobili robotné povinnosti. Z roku 1248 sa uvádza zmienka v súvislosti s oslobodením od poplatkov Jágerskému biskupstvu.

Ostatné roky a majitelia sa uvádzajú takto: 1560 – Roth, 1609 – Bornemisa, Šoš, Stankay, 1656 – Ibrani, Siney, 1675 – Guth, 1709 – Hedriová, 1753 – Németh, 1762 – Pramer, Péfi.

Po roku 1884 boli zrušené poddanské povinnosti a tak sa vytvorili samostatné sedliacke hospodárstva (uvádza sa 22 usadlostí).

Podľa zachovaných historických dokumentov v obci už v 13. storočí stál kostol, už pred rokom 1438 bol murovaný no bez veže zasvätený bol Jánovi Evangelistovi. V súčastnom období je v obci rímsko-katolický neskorogotický kostol z obdobia roku 1635 s úpravou lode v 18. storočí a priečelia v 20. storočí ktorý je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii.

Zoznam richtárov, predsedov MNV a starostov obce Župčany

Juraj Germuška
Frits
Podlipa
Ján Mihok
Ján Germuška st.
Jozef Germuška st.
Jozef Štofa
Jozef Podlipa
Andrej Babuščák
Jozef Koľšovský
Imrich Kuchárik
Jozef Kosceľník st.
Pavol Balčák
Imrich Tutoky
Bartolomej Zahurák
Konštantín Kuchárik
Ján Kolpák
Ján Madzik
Ladislav Huďa
Michal Rebej
Štefan Harčár
Peter Mitra