Osobnosti obce

J.E. ndp. ThDr. Štefan Kollárčik – biskup rožňavský


Narodený dňa 15. augusta 1796 v Župčanoch. Pochádzal z chudobnej rodiny Juraja a Anny rodenej Tarafanovej.
Pokrstil ho farár zo Svinej Michal Mencz. Študoval ba gymnáziu v Prešove, piaristickom gymnáziu v Sabinove, Rožňave a Miškolci. V Jágri absolvoval štúdium filozofie a v Budapešti vyštudoval teológiu.
Za kňaza bol vysvätený 28. augusta 1819 v Košiciach biskupom Ondrejom Szabóm.

Ako kaplán pôsobil v Sabinove, Blatnom Potoku a v Prešove. Od 23.decembra 1821 pôsobil ako archivár biskupského úradu v Košiciach, od 2. februára 1824 bol biskupským tajomníkom a vedúcim biskupskej kancelárie v Košiciach. Od 29. augusta 1830 do 31. marca 1834 bol zároveň farárom v Kokošovciach. Za kanonika – katedrálneho archidiakona košickej katedrály bol menovaný 1.apríla 1834.

Štefan Kollárčik bol panovníkom Františkom Jozefom I. dňa 2. apríla 1850 menovaný za biskupa do Rožňavy, stal sa v poradí 10.rožňavským biskupom. Pápežské menovanie pápežom Piom IX. pochádza z 15. januára 1851. Za biskupa bol konsekrovaný v Nitre 23. februára 1851 a intronizovaný v Rožňave bol dňa 2. marca 1851.

Od roku 1858 bol nositeľom Leopoldovho rádu. 31. júja 1863 bol Františkom Jozefom I. rakúskym cisárom, kráľom uhorským a českým menovaný za svojho tajného radcu.

Zomrel 73-ročný dňa 18. júla 1869 zaopatrený sviatosťami. V rožňave ho pochoval košický biskup Anton Ocskay. Jeho telesné pozostatky sú uložené v krypte rožňavskej katedrály.


Jonáš Záborský


Narodený dňa 3. februára 1812 v Záborí. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Pozdišovciach, Liptovskom Mikuláši a v Rankovciach. Roku 1842 konvertoval ku katolicizmu a stal sa kaplánom v Košiciach.

Ako redaktor Slovenských novín pracoval vo Viedni od roku 1850 do roku 1853. V roku 1853 sa stal farárom v Župčanoch, kde pôsobil do konca života. Zomrel 23. januára 1876 a pochovaný je pri kostole v Župčanoch. Bol básnik, prozaik, dramatik a historik, väčšinu literárnych prác napísal v Župčanoch.


Prof. Andrej Germuška


Narodil sa 9. apríla 1902 v Župčanoch.
Študoval v Krakove, Prahe a Paríži, ako profesor pôsobil v Trenčíne, Kežmarku, Rimavskej Sobote a v Prešove.

Bol vládnym komisárom mesta Prešov a županom v Banskej Bystrici. V slovenskom sneme ako poslanec hlasoval za vznik slovenského štátu dňa 14. marca 1939. Po II. svetovej vojne ho komunistický režim odsúdil na 15 rokov väzenia z politických dôvodov. Bol básnik, spisovateľ, historik a prekladateľ. Jeho literárne diela sú uložené v Matici Slovenskej v Martine.
Zomrel 12. júja 1992 a je pochovaný na cintoríne v Župčanoch.