Symboly obce

Erb obce

V modrom štíte na zelenej pažiti stojaci strieborný Baránok Boží, pravým predným kopýtkomo pridržiavajúci zlatú krížovú žrď so zástavou, ktorej biely list s červeným heroldským krížom sa stáča dopredu poza žrď.

Farebná kompozícia erbu vychádza zo symboliky farieb:

baránok, zástava – strieborná (biela). Základnou symbolikou tejto farby je čistota, dokonalosť, svetlo, nevinnosť.

Štít – modrý. Jeho symbolika vyjadruje nebo, čistotu. Vyjadruje božstvo a pravdu, nakoľko pravda je stále rovnaká a rovnako trvalá ako nebeská obloha.

Zbroj baránka (päty) a žrď zástavy – zlatá (žltá). Červený kríž na zástave symbolizuje božiu preliatu krv.

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŽUPČANY.

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, modrej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Štandarda starostu

Štandarda starostu má takmer podobu štvorca, jej výška sa však proporčne rovná výške štítu a šírka zase šírke štítu. Je na nej erbové znamenie obkolesené pruhmi obecných farieb.