Orgány obce

 

PhDr. František Novotný

Starosta obce

 

Jozef Schuldes

Zástupca starostu obce

Ing. Milan Marchevský

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Peter Bartek

poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Peter Dulin

poslanec obecného zastupiteľstva

Anton Hrabko

poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Jozef Kišš

poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Cyril Leško

poslanec obecného zastupiteľstva

Peter Mitra

poslanec obecného zastupiteľstva

JUDr. Slavomír Rusnák

poslanec obecného zastupiteľstva

Jozef Schuldes

poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Rastislav Turoci

poslanec obecného zastupiteľstva

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia finančná a soc. vecí

Mgr. Cyril Leško – predseda
Ing. Jozef Kišš – člen
Ing. Janka Maníková – člen

Komisia výstavby, ochrany živ. prostredia a krajinnej architektúry

Mgr. Peter Bartek – predseda
Anton Hrabko – člen
Ing. Vladimír Ichniovský – člen
Ing. Peter Knut – člen

Komsia školstva, mládeže športu a kultúry

Mgr. Peter Dulin – predseda
Mgr. Rastislav Turoci – člen
Kamila Rokošná – člen

Komisia moderných technológii a propagácie obce

Ing. Jozef Kišš – predseda
Róbert Babuščák – člen

Zamestnanci Obecného zastupiteľstva

Ing. Iveta Lipjancová

ekonomický úsek

Ľudmila Martonová

daňový úsek

Technický úsek

Pavel Andrejko

František Sakala

Marta Zahuráková