Územný plán obce

Zverejnený na pripomienkovanie v období 15.11. – 18.12.2007.


Zmeny a doplnky územného plánu

Zverejnený na pripomienkovanie v období 10.4. – 15.5.2010.